MENU
CLOSE

Still open and keeping the nation healthy. Free Delivery on orders over £25. Free delivery

Privacybeleid

Sectie 1 – Wat doen we met uw gegevens?

Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt meer te weten te komen over uw browser en besturingssysteem.

E-mailmarketing: met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

Gegevensrecords worden doorgaans samengevoegd tot een of meer gegevensrecords, maar niet altijd in de vorm van een spreadsheet, gegevenstabel of ander gestructureerd gegevensbestand.

Gegevensverwerking omvat elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op de marketinglijst, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, vastlegging, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door doorgifte, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.

Sectie 2 – Toestemming

Hoe krijgen jullie mijn toestemming?

Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling plaatst, een levering regelt of een aankoop retourneert, impliceren wij dat u ermee instemt dat wij deze gegevens verzamelen en alleen voor die specifieke reden gebruiken.

Als we om een ​​andere reden als hier boven vermeld om uw persoonlijke gegevens vragen, zoals marketing, zullen we u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Als u van gedachten verandert, nadat u zich heeft aangemeld, kunt u uw toestemming (voor ons om contact met u op te nemen) op elk moment intrekken voor het verder verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw informatie, door contact met ons op te nemen via info@equinoxkombucha.com of via de post:

Flower of Life Ltd
Unit 2A, Orchard Business Park,
Scout Road, Hebden Bridge, HX7 5HZ
United Kingdom

Sectie 3 – Openbaarmaking

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we wettelijk verplicht zijn dit te doen of als u onze Servicevoorwaarden schendt.

Sectie 4 – Diensten van derden

Over het algemeen zullen de door ons gebruikte externe providers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.

Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalings gateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.

Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt op welke manier uw persoonlijke gegevens door deze providers worden verwerkt.

Houd er in het bijzonder rekening mee dat bepaalde providers zich in een ander rechtsgebied dan u of ons kunnen bevinden of faciliteiten hebben. Dus als u ervoor kiest om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie onderworpen worden aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalings gateway in de Verenigde Staten, dan kunnen uw persoonlijke gegevens die bij het voltooien van die transactie worden gebruikt, openbaar worden gemaakt op grond van de Amerikaanse wetgeving, waaronder de Patriot Act.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt omgeleid naar een website of applicatie van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de Servicevoorwaarden van onze website.

Links:

Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en moedigen u aan om hun privacyverklaringen te lezen.

Google analytics:

Onze winkel gebruikt Google Analytics om ons te helpen meer te weten te komen over wie onze site bezoekt en naar welke pagina’s wordt gekeken.

Sectie 6 – Beveiliging

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we alle redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de branche om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden of verloren gaan.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256-codering. Hoewel geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we aanvullende algemeen aanvaarde industriestandaarden.

We voldoen volledig aan alle aspecten van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad. Alle gegevens die zijn afgeleid van gegevensrecords die zijn opgenomen in de marketinglijst, met inbegrip van onder meer duplicaten, kopieën en andere versies van de marketinglijst, worden op passende wijze gemarkeerd zodat de bron van de gegevens identificeerbaar is en hebben een vervaldatum voor het gebruik van de gegevens dossier.

Wanneer gegevenselementen van een gegevensdossier worden gecombineerd met gegevensbronnen om een ​​samengesteld record te vormen, kunnen de gegevenselementen worden geïdentificeerd en verwijderd of gewijzigd zoals vereist.

Wij zijn alleen verantwoordelijk voor onze eigen gegevensbestanden en niet voor die van een derde partij.

Ongeoorloofd gebruik van gegevens omvat onder meer openbaarmaking, overdracht, wederverkoop, hergebruik, voortgezet gebruik na het einde van de actieve gebruikslicentie, gegevensverzameling of -kopie en wijziging, geheel of gedeeltelijk.

Sectie 7 – Cookies

Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u zich wilt afmelden voor cookies of niet.

_session_id, unique token, sessional, Hiermee kan Shopify informatie over uw sessie opslaan (verwijzer, bestemmingspagina, enz.).

_shopify_visit, no data held, Aanhoudend gedurende 30 minuten vanaf het laatste bezoek, Gebruikt door de interne statistiekentracker van onze websiteprovider om het aantal bezoeken te registreren

_shopify_uniq, no data held, vervalt middernacht (ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag, Telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.

cart, unique token – aanhoudend gedurende 2 weken, Slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen.

_secure_session_id, uniek token, sessional

storefront_digest, uniek token, onbepaald. Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt hiermee bepaald of de huidige bezoeker toegang heeft.

PREF, persistent voor een zeer korte periode, ingesteld door Google en volgt wie de winkel bezoekt en van waar

Sectie 8 – Meerderjarigheid

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u, als meerderjarige in uw staat of provincie, ons toestemming geeft als een minderjarig gezinslid van uw familie deze site gebruikt.

Sectie 9 – Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we, indien van toepassing, deze gegevens openbaar maken.

Als onze winkel wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven aanbieden.

Vragen en contactgegevens

Als u persoonlijke informatie die we over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt over onze producten, neem dan a.u.b. contact met ons op via info@equinoxkombucha.com of per post:

Flower of Life Ltd
Unit 2A, Orchard Business Park,
Scout Road, Hebden Bridge, HX7 5HZ
United Kingdom

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we u de beste ervaring op onze website geven. Als u doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat u hiermee instemt.

TOP